Bilimsel İşbirlikleri

isbirliklerLiv Hospital kapsamında 2014 yılında 7 uluslararası program gerçekleştirilmiştir.

• Kolorektal Kanserli Hastalara Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar
• Meme Kanserinde Bireyselleştirilmiş Tedavi
• Tiroid Kanserinde Güncel Cerrahi Yaklaşımlar
• Vitreo-Retinal ve Refraktif Cerrahide Güncel Yaklaşımlar
• Ortadoğu Kardiyovasküler Kongresi
• Bireyselleştirilmiş Tedavide Moleküler Onkoloji
• İleri Kardiyovasküler Çözümler
• Endokronolojide Laboratuvar 30’dan fazla workshop gerçekleştirildi.
• Toplam 1000’in üzerinde Liv Hekimleri tarafından bilimsel yayın, konuşmacı katılımı gerçekleştirildi.