İnsan Kaynakları

MLPCARE İnsan Kaynakları Stratejisi

Ülkemiz ve kurumumuzu geleceğe taşıyacak  şirket hedeflerimizi;  değişim ve gelişime açık, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren yüksek potansiyelli yeteneklerle buluşturmak, mükemmel performansı yakalayıp bu performansı her daim sürdürebilmek için bu yeteneklerin bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkararak sektörümüzde lider konumumuzu korumaktır.

Seçme ve Yerleştirme Politikamız

mlpcareinsKurumumuzun stratejik hedefleri ve politikaları doğrultusunda; yılın son çeyreğinde bir sonraki yıla ait işe alım politikaları ve ihtiyaç duyulacak pozisyonları Merkez ve Şubelerimiz bazında belirlenmektedir. İşe alım politikamız ile amaçlanan; grubumuzun belirlenmiş olan ihtiyaçları doğrultusunda, kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun adaylar seçmek, kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

İşe alım sürecimizde adaylarımıza genel yetenek testi, mesleki yeterlilik testi, yabancı dil yeterlilik testi ve belirli pozisyonlar için rol oyunu, vaka çalışması, grup tartışması gibi bölümlerden oluşan Değerlendirme Merkezi uygulamalarının yanı sıra kişilik envanteri ve yetkinlik bazlı mülakatlar da yapılmaktadır.

İK Vizyonumuz

  • Kurumun hedeflerine giden yolda çalışanlara ve kuruma katkı sağlayacak insan kaynakları politikalarını hayata geçirmek,
  • Yetkinliğe dayalı işe alım süreciyle kurum değerlerini koruyup geliştirecek yeni değerler istihdam etmek,
  • Sonuç odaklı bir organizasyon oluşturarak her aşamada bu yapıyı destekleyen, bilgi, beceri ve deneyimi yüksek çalışanlar yaratmak,
  • Adil, rekabetçi, doğru bir ücret ve yan haklar politikası oluşturmak,
  • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına özel eğitim planları hazırlamak,
  • Sağlık sektöründe tercih edilen bir kurum olmak ve bu konumu kalıcı hale getirmek.

Grubumuzun Çalışanlarında Aradığımız Temel Yetkinlikler

» Bağlılık ve dayanışma

» Farklılaşma ve değişim

» Etkili temsil etme ve örnek olma

» İç ve dış müşteri memnuniyeti

» Kurumsal davranma ve organizasyonel farkındalık

Açık Pozisyonlar:

Grubumuzun insan kaynağı ihtiyacı çoğunlukla insan kaynakları sitelerinden alınan başvurular ile karşılanmaktadır. Aynı zamanda kuruma gelerek doldurulan başvuru formları da değerlendirilerek ilgili pozisyonun işe alım sürecine dâhil edilmektedir.

  • Detaylı bilgi ve açık pozisyonları görmek için: Açık Pozisyonlar
  • İdari kadrolar ve sağlık profesyonelleri için www.kariyer.net adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.