MLP Care Hekim Başvuru Formu

İK Vizyonumuz

  • Kurumun hedeflerine giden yolda çalışanlara ve kuruma katkı sağlayacak insan kaynakları politikalarını hayata geçirmek,
  • Yetkinliğe dayalı işe alım süreciyle kurum değerlerini koruyup geliştirecek yeni değerler istihdam etmek,
  • Sonuç odaklı bir organizasyon oluşturarak her aşamada bu yapıyı destekleyen, bilgi, beceri ve deneyimi yüksek çalışanlar yaratmak,
  • Adil, rekabetçi, doğru bir ücret ve yan haklar politikası oluşturmak,
  • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına özel eğitim planları hazırlamak,
  • Sağlık sektöründe tercih edilen bir kurum olmak ve bu konumu kalıcı hale getirmek.

Grubumuzun Çalışanlarında Aradığımız Temel Yetkinlikler

» Bağlılık ve dayanışma

» Farklılaşma ve değişim

» Etkili temsil etme ve örnek olma

» İç ve dış müşteri memnuniyeti

» Kurumsal davranma ve organizasyonel farkındalık

heks1