isu_bina_Final
04
16
14

İstinye Üniversitesi

Marka: İstinye Üniversitesi

[styled_paragraph]İstinye Üniversitesi, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 1.4.2015 tarih ve 6641 no’lu kanun ile 23.04.2015 tarihinde kurulmuş ve Perşembe günü resmi gazetede yayınlanmıştır.[/styled_paragraph]

Üniversiteler gerçekleştirdikleri ileri düzeydeki araştırmalar ve küresel ölçekli eğitim faaliyetleri ile topluma liderlik eden kurumlardır. İstinye Üniversitesi de toplumun sürdürülebilir gelişiminde sorumluluk ve görev alacak nesiller yetiştirmek amacıyla 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından resmi olarak 2015 yılında kurulmuştur. Eğitim sistemini ve akademik kadrolarını toplumun günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlayan İstinye Üniversitesi, öğrenme süreci ile kişisel gelişimini hayat boyu devam ettirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Özgür düşünen, sorgulayan, sorumluluk alan, yoğun çalışan ve bunu keyif alarak yapan nesillerin toplumun temelini oluşturduğu inancıyla İstinye Üniversitesi çatısı altında bilginin sadece aktarıldığı değil, aynı zamanda üretildiği de bir eğitim anlayışına hakimdir. Bireyin eğitim hayatının en önemli dönemine ev sahipliği yapacak olan İstinye Üniversitesi kısa sürede fikir ve bilgi üretiminin en önemli bir merkezlerinden biri olacak, yüksek kalitede mezunlar yetiştirerek toplumun bir bütün olarak sürdürülebilir gelişimine ve kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Akademik dünyada yeni bir ışık olan İstinye Üniversitesi, yakın gelecekte açılacak tıp, sağlık bilimleri, diş hekimliği, eczacılık fakülteleriyle önce sağlık alanında; uzun vadede ise fen edebiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ve mimarlık fakültelerinin de eğitim hayatına başlamasıyla diğer dallarda da ülkemizin önde gelen eğitim kurumları arasına girecektir.

Vizyonumuz

Üniversite olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği akademik bilgiyi yurt içi ve dışından bilim insanlarının farklı bakış açıları ile kaynaştırarak paylaşmak ve toplumu daha aydınlık yarınlara taşımak için her zaman bilimin ışığında, akademik dünyada yol gösterici olarak ilerlemek.

Misyonumuz

Üniversite olarak misyonumuz, araştırma, planlama, eğitim ve öğretimde insani değerlerin temel dayanak noktası olarak öncelendiği; ülkemiz insanı başta olmak üzere, tüm insanlığa katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan, gerçek anlamda üniversite ruhunu kavramış, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, çağın gerekleri ile donanımlı, disiplinler arası ortak çalışma ruhu ile takım çalışması gerçekleştirilebilecek, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi analiz edebilme yeteneğine sahip, bilgiye değer veren ve insanlığın gerçek bilgiye ulaşma çabasına katkıda bulunabilecek, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, bilimsel etik değerlere uyan, üretken, nitelikli, aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak bir üniversite hizmeti yürütebilmektir.

01

  • Marka - İstinye Üniversitesi
  • Telefon - 0212 481 36 55
  • Motto - "İSÜ"
Web Sitesi